Условия за ползване pdf link

Как мога да стана клиент на услугата Nevo TV?

Необходимо е да се свържете с нас на office@nevo-tv.com. Наш служител ще насрочи ден и час за включване в удобно за Вас време.

Какво оборудване е необходимо, за да стана клиент?

Необходим е телевизор с DVB-C тунер и CAM модул или Цифров кабелен приемник (set-top-box), който Ви предоставяме безплатно за ползване за периода на договора.

Използваните приемници HEAD са последно поколение и позволяват слушане на музика чрез USB флаш памет, както и разглеждане на снимки.

Към кого да се обърна при проблем?

Денонощно може да се свържете с нас sales@nevo-tv.com

Как да разбера дали програмната ми схема има нужда от обновяване?

В момента НЕВО ТВ предлага 85 ТВ канала, а последното обновление е от м. Декември. Ако Вашата програмна схема има по-малко от 85 ТВ канала е нужно да я обновите. НЕВО ТВ поддържа автоматично обновяване на приемници HEAD и NETA. Прочетете инструкциите по-долу как да осъществите това.

Има ли възможност приемника ми HEAD да бъде автоматично настроен?

Да! Необходимо е да направите следното:

Рестартирайте приемника. Изберете канала БНТ. Натиснете копчето Menu и чрез стрелките изберете "Търсене на канали". От там изберете OTA Setup и натиснете ОК. За да стартирате ъпдейта изберете Start OTA и натиснете още веднъж ОК. Ще се покаже диалоговия прозорец за обновяване. От него изберете ДА (ДА трябва да стане оранжево) и натиснете отново ОК. Приемникът ще се рестартира със заредените промени.


Допълнително: Ако е налична нова версия на софтуера или програмната схема в повечето случаи автоматично излиза диалогов прозорец за обновяване при изключване и включване на приемника. В такива случаи изберете ДА(става оранжево). Приемника ще се рестартира със заредените промени. Готово!

Как да пусна автоматична настройка на приемник NETA?

Натиснете Menu, стрелка наляво и ОК за да отидете в подменю Система. От там изберете най-долната опция - Сервиз посредством стрелките. От наличните опции отново изберете най-долната - OTC Channel List Update и натиснете ОК. В полетата за настройки еднократно е необходимо да напишете следното: Честота - 306.0 Mhz, Symbol Rate 6900, Модулация QAM256, Data PID 2340. Натиснете червено копче за начало на обновлението и приемника се рестартира с актуална версия на програмната схема!

Допълнително: За някои приемници еднократно е необходимо вместо натискане на ОК върху реда Channel List Update да се натисне синьото копче и да се въведат горните стойности(Честота, Модулация и т.н.). След това обновлението се стартира с ОК върху реда Channel List Update.

Как да настроя ръчно приемник HEAD?

Приемниците Head разполагат с USB порт и обновлението им става от USB стик (флашка). Процедурата отнема около минута и е описана в детайли по-долу:

1.   Свалете файла www.nevo-tv.com/tmp/channel.bin и го запишете на USB флашка. Вкарайте флашката в приемника HEAD. Появява се съобщение USB connected.
2.   Натискатe Menu бутона
3.   Натискатe стрелка наляво
4.   Със стрелките нагоре/надолу избиратe Екстри
5.   Стрелка надясно
6.   Избиратe със стрелките нагоре/надолу USB и кликвате OK
7.   Давате пак ОК
8.   Избирате channel.bin файла на самото USB и давате отново ОК. Пита ви за потвърждение. Натиснете OK.
9.   Приемника се рестартира, а програмната схема е обновена!

Как да настроя ръчно приемник NETA? (1)

За настройки на приемници NETA използвайте следните параметри, или подробните инструкции по-долу: 

Честота 306-370 Mhz, Модулация: QAM 256, Symbolrate 6900, Step 8MHz

 

     1. Първата стъпка включва изтриване на всички текущи канали:

а) Избирате произволен канал.

б) Натискате копчето ОК (появява се списъка с канали от лявата страна)

в) Натискате зеленото копче (отдолу пише работно меню)

г) Натискате стрелка надясно. Сега ви е ограден червения Х от лентата с иконки над каналите

д) Натискате бутона ОК няколко пъти (изтривате няколко канала)

е) Натискате жълтия бутон (пише изтрий всички)

ж) Натискате ОК за потвърждение

з) Натискате меню, за да излезнете и след това ОК за потвърждение

 

(Ако сега изпише ИНФО: Няма запаметени канали преминавате към стъпка 2. Ако започне да свири радио повтаряте стъпка 1.)

 

Как да настроя ръчно приемник NETA? (2)

2. Следващата стъпка е сканиране на каналите:

а) Натискате копчето Меню

б) Натискате  ОК, така се влиза в менюто Инсталация

в) От там избирате Автоматично търсене (натискате стрелката надолу - под бутона ОК) и отново натискате ОК

г) Натискате стрелка надясно. Така най-горния ред се променя от NIT Search на Symbol Rate

д) Въвеждате следните параметри, посредством стрелките нагоре и надолу за избор на параметър:

Symbol Rate: 6900 (въвеждате от цифрите на дистанционното)

Модулация: QAM256 (избирате със стрелката надясно няколко пъти)

Начална честота: 306.0 (трябва да въведете цифрите 3060 от дистанционното, точката не се въвежда)

Крайна честота: 394.0 (въвеждате по същия начин)

Стъпка: 8Mhz - избирате посредством стрелките наляво и надясно конкретната стойност.

е) Натискате червеното копче за търсене

ж) След 20-тина секунди натискате ОК, когато пита дали да се запаметят програмите. След това натискате MENU, за да излезнете от менюто.

 

Как да настроя ръчно своя телевизор с DVB-C тунер?

За да намери Вашия телевизор с DVB-C тунер всички канали направете следното: Върнете телевизора до фабрични настройки. При избора на страна задайте България или Източна Европа. При сканирането на канали изберете пълно сканиране (не бързо сканиране).

Поради голямото разнообразие от телевизори с DVB-C тунер Ви молим да се свържете с нас на денонощните телефони 02/8710184 , 0896661550 за по-подробна информация. 

Необходими ли са допълнителни настройки за услугата EPG?

Предоставената от Нево ТВ услуга Електронен Програмен Съветник (EPG) се активира автоматично на всички цифрови приемници и телевизори. В някои случаи е необходимо допълнително да зададете на Вашия телевизор "Автоматично" вземане на време и час, както и часова зона +2 (София, Истанбул, Атина).

За част от приемниците НЕТА е необходимо да изберете меню -> Система -> Час и Дата. В полето Вид се избира "Автоматично", а в полето часова зона "2: Istanbul, Athens".